Obec Čakovičky Obec Čakovičky
Oficiální stránky obce
Menu
· Domů
· Aktuality
· Anketa
· Doporučit
· Ke stažení
· Odkazy
· Připomínky
· Statistiky
Hlavní
· Obecní úřad
· Mapy
· O obci
· Fotogalerie
· Doprava
· Historie
· Podnikání
· Územní plán
Hledání


Pokročilé vyhledávání
Odkazy

Mateřská škola Čakovičky

Sportovní klub Čakovičky

Důležitá tel. čísla

Historie


   Původní vesnice se rozkládala kolem návesního rybníčku, sestávala z několika zemědělských usedlostí s vnitřními dvory a řady domků na severní straně.

    Na východní straně rybníčků jsou plochy veřejné zeleně se vzrostlými stromy, je zde Památník padlých v I. sv. válce, na ostrůvku zeleně zvonička. Obec zde zřídila plochy pro oddech a hřiště pro malé děti.

    Zástavba v centrální – historické části obce má běžný vesnický charakter zemědělských usedlostí, obytné i hospodářské objekty s velkými vnitřními hospodářskými dvory jsou většinou přízemní se sedlovými či valbovými střechami, krytina je ve směs skládaná.

    Při silnici ve směru na Kojetice je restaurace a podniková prodejna Polymex,  zastávka autobusu a veřejný telefonní automat na zeleném ostrůvku se stromy – vznikl tak malý návesní prostor. Dříve zde byla i malá prodejna smíšeného zboží, avšak vlivem výstavby velkých nákupních středisek v blízkém okolí zanikla.

    Obytné objekty podél komunikace III/2443 jsou na úzkých a dlouhých parcelách natěsnány do husté zástavby. Domky jsou většinou přízemní se sedlovými střechami.

    Bývalé fotbalové hřiště bylo v rámci restitucí vráceno původnímu majiteli a provedena parcelace pro RD. Obec tak ztratila větší sportovní plochu.

    Komunikační napojení na okolní obce, Zlonín – Jiřice a Kojetice – Nová Ves, se od 19.století nezměnilo. Novější zástavba postupovala jižním směrem podél komunikace na Novou Ves. Původní statky jsou využívány jako obytné objekty s hospodářským zázemím.

    K největšímu rozvoji obce došlo v posledních letech, kdy byly vytvořeny nové obytné lokality pro izolované rodinné domky, které se postupně zastavují. Na severní straně obce je to lokalita Fořt, na severovýchodní straně lokalita Slatiny.

    Navrhovaná zástavba doplňuje volné parcely a volné plochy mezi stávající obytnou zástavbou a rozvíjí se hlavně na severní straně obce v návaznosti na stávající lokalitu Fořt. Menší obytné plochy doplňují stávající lokalitu Střed a Slatiny.

    Na západní straně obce jsou navrženy plochy pro nerušící výrobu a služby v návaznosti na stávající plochy Styrotrade (výroba polystyrénu). Plochy pro nerušící výrobu a služby a plochy pro obytnou zástavbu odděluje bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, kde jsou preferovány zelené plochy, přípustné jsou zahrady ze strany obytné zástavby a zpevněné plochy ze strany výrobních ploch.

    Na východní straně obce jsou navrženy plochy pro sport a hromadnou rekreaci (nové fotbalové hřiště).

    Na západní straně obce v návaznosti na vodní tok jsou navrženy plochy pro veřejnou zeleň s rekreační a oddychovou funkcí.

 

Historická vojenská mapa

Čakovičky rok 1925

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Copyright © Obec Čakovičky
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 04.12. 2005 (12209 čtenářů)

[ Zpět ]
© 2005 Čakovičky obec@cakovicky.cz, Technická správa: admin@cakovicky.cz
[CNW:Counter]
Powered by Copyright © UNITED-NUKE. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.06 sekund